Privacyreglement en algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Calinz BV

KVK: 64133974

BTW Nummer: NL855535842B02

Rechten en Verantwoordelijkheden

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op geplaatste bestellingen en hebben voorrang op de bestelvoorwaarden van de koper.

Deze verklaring van Rechten en Verantwoordelijkheden van calinz.com, en is onze servicevoorwaarden die onze relatie regelt met gebruikers en anderen die interageren met Calinz.com, evenals onze merken en diensten, die wij promoten via Calinz.com, u gaat akkoord met deze verklaring, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt in overeenstemming met onderstaande secties.

Bovendien vindt u aan het eind van dit document bronnen die u helpen te begrijpen hoe Calinz.com werkt.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Communicatie

Als u Calinz.com bezoekt of e-mails naar ons stuurt, stemt u ermee in elektronisch mededelingen van ons te ontvangen.
Wij zullen met u communiceren via e-mail of door berichten op deze website te plaatsen.
U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Copyright op inhoud

Alle inhoud op deze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Calinz.com of haar leveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.
De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Calinz.com, met auteursrecht rechten en beschermd door internationale auteursrecht wetten.

Handelsmerken

Calinz.com handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van Calinz is, op een wijze die verwarring kan veroorzaken onder klanten, of op een wijze die Calinz.com kleineert of in diskrediet brengt.

Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Calinz of haar dochterondernemingen en die op deze site voorkomen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door Calinz of haar dochterondernemingen.

Licentie en toegang tot de site

Calinz.com verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet om het geheel of gedeeltelijk te downloaden (anders dan pagina caching) of te wijzigen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Calinz.com.
Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: het verzamelen en gebruiken van diensten en productlijsten, beschrijvingen of prijzen: enig afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar: of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools.
Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Calinz.
U mag geen frame of frame technieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina lay-out, of vorm) van Calinz.com en onze partners zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in te sluiten.
U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” met gebruik van Calinz naam of handelsmerken gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Calinz.
Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door Calinz.com.
U wordt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht verleend om een hyperlink aan te maken naar de homepage van Calinz.com zolang de link Calinz, haar medewerkers, of hun producten of diensten niet afschildert op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier.
U mag geen Calinz logo of ander eigendommen grafisch of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw Lidmaatschapsaccount

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.
Calinz en haar partners behouden zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

Beoordelingen, commentaar, e-mails en andere inhoud

Bezoekers mogen recensies, opmerkingen en andere inhoud plaatsen: en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa mailingen, of enige vorm van “spam” bevat of deze bevat.
U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Calinz.com behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt niet regelmatig geplaatste inhoud.
Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u Calinz.com en haar partners een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, en volledig in sub licentie te geven recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, en weer te geven over de hele wereld in alle media.
U verleent Calinz en haar partners en sub licentiehouders het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met dergelijke inhoud, als zij dat willen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst: dat de inhoud juist is: dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit: en dat u Calinz of haar geassocieerde bedrijven schadeloos zult stellen voor alle vorderingen die voortvloeien uit de inhoud die u levert. Calinz.com heeft het recht maar niet de verplichting om enige activiteit of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen.
Calinz.com neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde is geplaatst.

Service Beschrijvingen

Calinz en zijn vennoten proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn.
Als een dienst aangeboden door Calinz.com zelf niet is zoals beschreven, kunt u deze in ongebruikte staat declareren. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid deze site wordt verstrekt door Calinz.com op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis.
Calinz.com geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van deze site of de informatie, inhoud, materialen, of diensten op deze site.
U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van deze site op uw eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontkent Calinz.com alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Calinz.com garandeert niet dat deze site, haar servers, of e-mail verzonden van Calinz.com vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
Calinz zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade. Bepaalde wetten van staten staan geen beperkingen op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade toe.
Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn de bovenstaande disclaimer, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing, en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Toepasselijke Wet

Door het bezoeken van Calinz.com, gaat u ermee akkoord dat de wetten van Marokko, zonder inachtneming van beginselen van conflicten van wetten, van toepassing zijn op deze gebruiksvoorwaarden en geschillen van welke aard dan ook die kunnen ontstaan tussen u en Calinz of haar vennoten.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot uw bezoek aan Calinz of diensten en producten die u koopt via Calinz.com zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van Calinz hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden.

Site Beleid, Wijziging, en Scheidbaarheid

Lees onze andere beleidsregels die op deze site zijn geplaatst. Dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan Calinz.com. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze site, het beleid en deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment.
Als een van deze voorwaarden wordt geacht ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook niet afdwingbaar, wordt die voorwaarde scheidbaar geacht en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

Vragen

Vragen met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden, privacy beleid of ander beleid gerelateerd materiaal kunt u richten aan onze klantenservice door te klikken op de link “Contact opnemen” op onze homepage. Of e-mail ons op: [email protected]. Of e-mail ons op: [email protected].

Winkelwagen